Katja Witsenburg

Spel Therapie Studio, Supervisie, Training, Coaching, EMDR

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Therapie Speltherapie

Speltherapie

E-mail Print PDF


Speltherapie

Wat is speltherapie?
Spel is de taal van het kind. Hiermee kan het kind uiting geven aan zijn eigen belevingen en met zijn omgeving communiceren.
Speltherapie is een methode om met behulp van spel kinderen individueel te helpen met sociaal/emotionele- en/ of gedragsproblemen.

Voor wie is speltherapie?
Speltherapie is er voor kinderen van 3 t/m 12 jaar die kleine of grote problemen hebben met zichzelf of met hun omgeving. Die problemen kunnen leiden tot een verstoring in het omgaan met zijn omgeving of in het omgaan met zijn eigen gedachten en gevoelens. Hierdoor kan de ontwikkeling vertraagd raken.
Voorbeelden:
- Niet alleen of met anderen kunnen spelen
- (te) snel driftig
- Heel stil en teruggetrokken
- Last van nachtmerries
- Last van huilbuien
- Bang om alleen te zijn
- Last van faalangst
- Concentratieproblemen
- Te aanhankelijk
- Contactverlies met ouders en/of omgeving
- Problemen kunnen zich ook uiten via (schijnbaar) lichamelijke klachten.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden, waarvoor speltherapie een goede behandelwijze kan zijn.

Waarom Speltherapie?
Speltherapie biedt kinderen de mogelijkheid, via hun spel, begrip te krijgen voor zichzelf en hun omgeving.
Het spel biedt de mogelijkheid problemen te verwerken en nieuwe mogelijkheden uit te proberen, nieuwe vaardigheden aan te leren.
De drang tot spelen is bij ieder kind gewoonlijk aanwezig. Als kinderen moeilijkheden hebben in hun dagelijks leven blijkt het vaak uit de wijze van spelen of van niet-spelen.

Spel is voor het kind het onderzoeken van de eigen mogelijkheden; van de mogelijkheden die materialen bieden; van de reacties van de omgeving op het gedrag van het kind en in spel kan het kind opgedane ervaringen verwerken. In spel kan het kind hiermee experimenteren.

Het spel sluit aan op het belevingsniveau van het kind. Het spel kan een uiting zijn van de wijze waarop het kind zijn wereld beleeft of zou willen beleven.

Hoe werkt speltherapie
Het spel biedt het kind een gespreksmiddel waarmee het zijn belevingen kan delen met anderen. Hierdoor kan inzicht in en begrip voor zijn wereld verkregen worden. Deze inzichten zijn nodig om het kind optimaal te kunnen begeleiden.

Tijdens de speltherapie-uren kan het kind op zijn eigen wijze en met zijn eigen gekozen spelmaterialen spelen en op die manier uiting geven aan zijn belevingswereld. Het kind krijgt de gelegenheid en ondersteuning om zijn problemen zo goed mogelijk te verwerken. Het doorleven en verwerken van de problemen zal zowel voor het kind als voor zijn omgeving een verbeterde leefsituatie opleveren.

De ouder(s)/ opvoeder(s) zijn het belangrijkste opvangpunt voor de kinderen.
Er wordt grote waarde gehecht aan hun ideeën omtrent de opvang en de ontwikkeling van hun kind.
Daarom worden er naast de speltherapie ook gesprekken met de ouder(s)/opvoeder(s) gevoerd.
Tijdens deze gesprekken worden de mogelijkheden besproken die er zijn om met de ervaren problemen om te gaan of om deze op te lossen.

Als achtergrond heeft Katja Witsenburg o.a. de opleiding Master Speltherapie.

Kosten Speltherapie: € 67,50,- per bijeenkomst van 1 uur.
Begeleidende oudergesprekken: € 67,50 per bijeenkomst van 1 uur.

De zorgverzekeraars hebben geen eenduidig beleid in het vergoeden van Speltherapie of Oudergesprekken.
Neemt u daarom met vragen over vergoeding contact op met uw eigen zorgverzekeraar.

Last Updated on Friday, 22 May 2020 09:32